Arena 2.5-:Administration

Från ArenaWiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Arena administration

Detta avsnitt förklarar hur man administrerar Arena. Bara områden som inte finns i befintlig dokumentation om Liferay tas upp här.

Vissa artiklar tar upp aspekter på Liferayadministration som är relevanta för detta ämne. Läs mer om Liferayadministration här: the Liferay Portal Administrator's Guide Icon-pdf.png.

  • ALMA - information om ALMA (engelska)

Om Arena

Arena local installation - Oracle
Arena local installation - Oracle LMS
Arena central installation - Solaris

Arena ger biblioteksanvändarna ett säkert och interaktivt sätt att använda det lokala biblioteksdatasystemet och dess katalog. De kan också kommunicera med andra användare genom att skicka meddelanden, skriva recensioner, rekommendera titlar och sätta betyg. Naturligtvis kan användarna också söka efter medier i bibliotekskatalogen, reservera titlar och adminstrera sina lån och reservationer.

För att klara allt detta måste Arena vara mer än bara en webbsida. Det är ett av skälen till varför vi har valt att bygga Arena i Liferay. Diagrammen till höger visar Arenas viktigaste komponenter.

LMS står för Library Management System och avser det lokala biblioteksdatasystemet. Det kan fungera med en eller flera databaser, lokalt eller över hela landet. Vanligtvis är det BOOK-IT eller LIBRA.SE som är det lokala systemet bakom Arena. Även musei -och arkivsystem hanteras parallellt med bibliotekdatassystem.

ALMA utgör gränssnittet mellan bibliotekssystemet och Arena. Det översätter informationen som utväxlas mellan dessa två system. Varje LMS behöver ett eget ALMA.

Liferay och portletar. Liferay är den mjukvara som utgör basen för Arena. Det tillhandahåller den miljö som de små applikationerna, de så kallade portletarna, körs i. Liferay innehåller en mängd färdiga portletar som innehåller vanliga funktioner. Många andra portletar har utvecklats speciellt för att förse Arena med specifik funktionalitet.

Arena local. Detta är kärnan i Arena. Här finns även gränssnittet mot slutanvändaren.

Portletar och widgetar

Tag Cloud

En portlet är en webbaserad komponent som hanterar frågor och genererar dynamiskt innehåll. Webbplatsen är helt och hållet uppbyggd av portletar.

En widget är en del av en portlet. Till exempel: Nyckelordsmolnet i Arena är en widget som visas i portleten Nyckelordsmoln.

Varje portlet har en egen uppsättning inställningar.

Portletar och widgetar ser för slutanvändarna ut som vanliga funktioner på webbsidan, Det är därför vi inför slutanvändarna inte använder uttrycken portlet och widget, utan refererar till dem med mindre tekniska termer som funktion, område och ruta. När vi till exempel beskriver hur man loggar in i Arena hänvisar vi inte till inloggningsportleten utan till inloggningsrutan. Exempel: In och utloggning.

Multi agency installation

Arena 2-0 multi-agency structure.png

Axiell Arena är inte begränsad till ett bibliotekssystem, museum eller annat arkivsystem utan kan hantera obegränsat antal kombinationer av dessa system. Varje biblioteksystem är kopplade mot en agency, dessa kan vara kombinerade av olika delar, i Arena är dessa delar kopplade mot members. Med andra ord kan en agency vara kopplade mot flera members.

Arena använder portal sites som ger användaren tillgång till alla members och agencies. Arena användare får automatisk inloggning till alla agencies där användaren har registrerat ett konto i Arena, vilket gör det möjligt för Arena att hantera sökningar, lån och reservationer via flera bibliotek, museum och arkivsystems konton.

Personliga verktyg