Arena 2.0:Regler och riktlinjer

Från ArenaWiki
Hoppa till: navigering, sök

Vi hoppas att du vill använda vår webbplats och aktivt hjälpa till att göra den levande och inspirerande. För att webbplatsen ska kunna vara till glädje och hjälp för många ber vi dig att följa nedanstående regler och riktlinjer.

Innehåll

Säkerhet online

 • När du skriver en artikel eller en recension ska du inte lämna ut personlig information som namn, telefonnummer, adress, e-popstadress eller andra uppgifter som kan missbrukas.
 • Om du skickar ett meddelande till någon du inte känner ska du vara försiktig med att lämna ut information som kan användas på fel sätt.
 • Lämna aldrig ut ditt passord till någon.
 • Hantera ditt lösenord på ett säkert sätt, se till att ingen ser vad du skriver när du loggar in.
 • Var noggrann med att logga ut när du är klar i Arena.
 • Om du misstänker att någon använder till Arena-konto, meddelade detta till personalen och byt ditt lösenord snarast!

Säkerhet och etikett

 • Om du lägger in länkar till externa tjänster och resurser, t.ex. webbsidor eller dokument på webben så måste du vara säker på att innehållet i dessa lämpar sig för alla användare. Tänk på att många användare är barn. Olämpliga externa tjänster och resurser kan blockeras av administratören.
 • Dina bidrag får aldrig vara illvilliga, stötande eller olagliga. Innehåll som bryter mot reglerna raderas. Skribenten kan spåras t.ex. via aktivitetsloggen.

Regler

Reglerna beskriver riktlinjer och allmänna användarvillkor för användare av webbplatsen. Användarvillkoren är inte uttömmande, och vi förbehåller oss rätten att ändra dem från tid till annan varvid de ändrade villkoren träder i kraft med omedelbar verkan.

När du loggar in på webbplatsen godkänner du de aktuella reglerna. Överträdelse mot reglerna kan leda till att ditt konto stängs av eller till annan åtgärd som vi bedömer vara skälig. Om du önskar rapportera brott mot reglerna ber vi dig skicka ett e-brev till oss.

Användarvillkor

Biblioteket samarbetar med andra svenska bibliotek om lagring och återanvändning av Användargenererat material. Därför visas t ex en recension som lagts in på Webbplatsen också i andra biblioteks system och även i de övriga system som biblioteket samarbetar med - t ex kan det röra sig om bokhandlares databaser.

Det Användargenererade material som läggs in lagras med respektive Användarnamn och kan därför ändras eller tas bort av Användaren på Webbplatsen.


1 Definitioner

Följande begrepp skall ha följande betydelse i dessa Användarvillkor:

"Användare" avser person som registrerat sig som användare på Webbplatsen;

"Användargenererat Material" avser det material som Användare kan skapa på Webbplatsen såsom betyg, omdömen, debattinlägg, kommentarer, artiklar, nyckelord (taggar) eller meddelanden;

"Användarnamn" avser det användarnamn som en Användare anger vid registrering av ett användarkonto och som kommer att vara synligt för Användare, Besökare och Låntagare;

"Användarvillkor" avser dessa villkor;

"Bibliotek" avser detta bibliotek;

"Besökare" avser person som besöker Webbplatsen;

"Webbplats" avser Bibliotekets webbplats; samt

"Låntagare" avser person som innehar lånekort hos Biblioteket.


2 Webbplatsen

2.1 Webbplatsen är till för att Användare och Låntagare skall kunna diskutera, uttrycka sina synpunkter, skriva debattinlägg och recensioner om Bibliotekets tjänster, böcker, filmer, musik m.m.

2.2 Användargenererat Material är synligt för Besökare, Användare och Låntagare.


3 Villkor för webbplatsen

3.1 För att kunna delta aktivt i diskussioner och bidra med debattinlägg, kommentarer m.m. måste registrering ske och varje Användare måste skapa ett användarkonto. I och med registreringen godkänner Användaren dessa Användarvillkor.

3.2 För registrering krävs att Användare är Låntagare på Biblioteket.

3.3 Efter att registrering skett är varje Användare skyldig att följa dessa Användarvillkor. Biblioteket förbehåller sig rätten att löpande ändra i dessa Användarvillkor.


4 Användaruppgifter

Vid registrering kommer varje Användare att få ange sina personuppgifter. Dessa uppgifter kommer inte att vara synliga för Besökare, Användare eller Låntagare utan det är endast respektive Användares Användarnamn som är synligt. Information om Användares identitet eller IP-adress kommer inte att lämnas ut med mindre Biblioteket enligt lag är tvunget därtill.


5 Regler för webbplatsen

5.1 Det är varje enskild Användare som ansvarar för innehållet i respektive Användargenererat Material.

5.2 Biblioteket har rätt att, utan föregående kontakt med Användaren, ta bort Användargenererat Material som är opassande, inte stämmer överens med dessa Användarvillkor eller som inte följer svensk lagstiftning.

Inlägg, kommentarer, omdömen och annat som skrivs på Webbplatsen får bl.a. inte innehålla:

i. Kommersiella budskap;

ii. icke relevant information som inte rör forumet och Webbplatsens huvudområde;

iii. förtal eller förolämpningar;

iv. hotelser, hets mot folkgrupp eller andra brott;

v. material som av Biblioteket kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt;

vi. våldskildringar eller pornografi;

vii. uppmaningar till brottslig verksamhet;

viii. intrång i immateriella rättigheter;

ix. material som strider mot personuppgiftslagen; eller

x. virus eller andra program som kan skada annan persons dator eller egendom.

5.3 Användaren får inte heller på Webbplatsen

i. skicka enkäter, direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev;

ii. utge sig för att vara en annan person;

iii. kringgå, hindra eller på annat sätt inskränka någon säkerhetsrelaterad funktion på Webbplatsen eller funktioner som skyddar eller begränsar användandet av innehållet på Webbplatsen;

iv. använda automatiska system för att få tillgång till eller ha kontakt med Webbplatsen; eller

v. använda Webbplatsen på ett sådant sätt att Biblioteket eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

5.4 Användning som strider mot dessa Användarvillkor kan medföra att Användaren blir avstängd från Webbplatsen. Vid allvarliga överträdelser kan Användaren även bli avstängd som Låntagare vid Biblioteket. Biblioteket kommer att anmäla alla misstankar om brott till berörd polismyndighet.

5.5 Biblioteket har utöver vad som framgår ovan rätt att ta bort material på Webbplatsen när Biblioteket anser att det behövs utan särskild förvarning, information eller motivering.


6 Upphovsrätt

6.1 Innehållet på Webbplatsen är då inte annat anges skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

6.2 Användaren äger rättigheterna till Användargenererat Material som Användaren själv skapat och laddat upp på Webbplatsen, men Användaren upplåter härigenom till Biblioteket en global, royaltyfri, icke-exklusiv, evig licens att utnyttja Användargenererat Material. Detta innebär att Användaren ger Biblioteket rätt att, i både kommersiella och icke-kommersiella sammanhang, publicera Användargenererat Material under obegränsad tid, över hela världen och oberoende av medium, det vill säga på Internet, via tv- eller mobildistribution eller annat. Det betyder att vidare att Användaren ger Biblioteket rätt att använda, kopiera, framföra, reproducera, visa, bearbeta, integrera, licensiera samt distribuera sådant Användargenererat Material som Användaren har skapat och laddat upp. Det utgår ingen ersättning till Användaren för Bibliotekets användning av Användargenererat Material enligt den här punkten.

6.3 Användaren får inte reproducera, kopiera, distribuera (som t ex ladda upp), sprida, sälja, publicera, sända eller på annat sätt göra tillgängligt material som andra Användare har laddat upp på Webbplatsen, utan tillstånd från Biblioteket och den Användare som laddat upp materialet.


7 Personuppgiftslagen

7.1 Användaren godkänner genom registreringen att Biblioteket lagrar och använder Användarens personuppgifter. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje man med mindre Biblioteket enligt lag är tvunget därtill.

7.2 Användaren har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Biblioteket. För att lämna ut uppgifter krävs enligt Personuppgiftslagen att Användaren sänder in en undertecknad begäran till Biblioteket.

7.3 Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Användaren rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.


8 Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en hemsida informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra hemsidan för Användaren. Webbplatsen använder cookies för att bl.a. ta fram besöksstatistik samt spara information om Användarens inloggning. Användaren kan konfigurera sin webbläsare till att inte acceptera cookies (se webbläsarens hjälpdokumentation) eller att Användaren får en fråga varje gång om en webbplats försöker placera en cookie på Användarens dator. Användaren kan läsa mer om cookies och lag om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsen webbplats www.pts.se.


9 Ansvar

9.1 Biblioteket ansvarar inte för innehållet i Användargenererat Material.

9.2 Biblioteket ansvarar inte heller för skada, såväl direkt som indirekt, som kan uppkomma med anledning av

a) driftsstörningar på Webbplatsen,

b) förlust av Användargenererat Material eller

c) virus, intrång eller liknande angrepp.

Tips

Tips för artikel- och recensionsskribenter

 • Välj en intressant titel till din artikel, eller om du skriver en recension ska du tänka på att inte avslöja intrigen för framtida läsare.
 • Skriv inte ettords-recensioner som "Rekommenderas" eller "Fruktansvärd".
 • Försök skriva så balanserat och intresseväckande som möjligt.
 • Skriv på rätt språk. På en svensk webbplats är det bäst att skriva på svenska.
 • Håll en vänlig ton. Undvik att vara nedlåtande eller självgod, så att läsaren inte tappaar intresset.
 • Var noggrann med stavning och grammatik. Ett felstavat ord kan ändra betydelsen av en hel mening. .
 • Skräpa inte ner din text med uttropstecken !!! eller frågetecken ???
 • Undvik att skriva med Versaler. Om du behöver mera eftertryck ska du istället välja ord med emfas.
 • Håll meningarna korta - helst inte mer än en bisats (ofta markerad med ett komma) i varje mening.
 • Använd direkt tilltal - "du instämmer kanske" är mer engagerande än "läsaren instämmer kanske".
 • Gruppera dina meningar i stycken.
 • Undvik att använda förkortningar, slang eller sms-uttryck som inte alla förstår.
 • Avsluta med att återknyta till din inledning.
 • Balansera dina argument. Ensidiga predikningar tröttar ut läsaren.
 • Ta gärna inspiration från tidnings- och tidskriftsartiklar och - recensioner.


Tips för nyckelord

Tänk på följande när du taggar:

 • Positiva adjektiv som är relevanta för titeln som taggas.
 • Högst två ord per nyckelord.


Skapa inte nyckelord som innehåller eller orsakar något av följande:

 • Svordomar eller oanständigt språk.
 • Provokationer eller elakheter.
 • Taggar som kan tänkas kränka eller skymfa andra användare.
 • Taggar som kan avslöja personlig information om andra.
 • Tagar som främjar olagliga handlingar.
 • Taggar som inte respekterar reglerna (se ovan).

Försök inte kringgå ovanstående genom att skapa nyckelord på andra språk.


Tips för användarnamn

Välj inte ett användarnamn som innehåller eller orsakar något av följande::

 • Svordomar eller oanständigt språk.
 • Provokationer eller elakheter.
 • Taggar som kan tänkas kränka eller skymfa andra användare.
 • Taggar som kan avslöja personlig information om andra.
 • Tagar som främjar olagliga handlingar.
 • Taggar som inte respekterar reglerna (se ovan).

Försök inte kringgå ovanstående genom att skapa användarnamn på andra språk.

Personliga verktyg