Arena 2.0:Min profil

Från ArenaWiki
Hoppa till: navigering, sök

Min profil är en del av dina användaruppgifter Användarnamn. I detta avsnitt får du vet hur du gör grundläggande inställningar i din profil.

Innehåll

Ändra lösenord

Av säkerhetsskäl bör du ändra ditt lösenord ofta. Du bör ändra det omedelbart om du misstänker att någon kommit över det på något sätt. Läs mer Tips for safety and security online.

 1. Logga in på webbplasen. Läs mer om inloggning - In- och utloggning.
 2. Klicka på Mina uppgifter i inloggningsrutan.
 3. Klicka på Ändra under Lösenord.
 4. Skriv in ditt nuvarande lösenord.
 5. Skriv in ditt nya lösenord.
 6. Skriv in ditt nya lösenord en gång till.
 7. Klicka på Spara.

Ändra användarnamn

Användarnamnet ger dig möjlighet att bidra till webbplatsen utan att behöva skylta med ditt fullständiga namn. Det måste vara unikt - det går alltså inte att skapa ett användarnamn som redan används på webbplatsen.

 1. Logga in på webbplatsen. Läs mer om inloggning - In- och utloggning.
 2. Klicka på Mina uppgifter i inloggningsrutan.
 3. Klicka på Ändra under Användarnamn.
 4. Skriv in ditt nya användarnamn.
 5. Klicka på Spara.

Ändra e-postadress

 1. Logga in på webbplatsen. Läs mer om inloggning - In- och utloggning.
 2. Klicka på Mina uppgifter.
 3. Klicka på Ändra under E-post.
 4. Skriv in din nya e-postadress
 5. Klicka på Spara.

Ändra kontaktuppgifter

 1. Logga in på webbplatsen. Läs mer om inloggning - In- och utloggning.
 2. Klicka på Mina uppgifter.
 3. Klicka på Mina kontaktuppgifter. Om flera bibliotek ingår i webbportalen och du har lånekort registrerat på flera måste du ändra på varje ställe
 4. Klicka på Ändra.

De uppgifter som finns inlagda i bibliotekssystemet visas. Det är inte säkert att du kan ändra alla uppgifter.

 1. Gör dina ändringar och tillägg.
 2. Om du vill lägga till ytterligare telefonnummer eller e-postadress klickar på du först på länken Lägg till telefonnummer eller Lägg till e-postadress.
 3. Du kan även ta bort befintliga e-postadresser och telefonnummer genom att markera kryssrutan Ta bort under uppgiften ifråga
 4. Om du vill få SMS från biblioteket när det gäller till exempel reservationsmeddelanden ska du markera kryssrutan för detta under telefonnumret ifråga.
 5. Om ditt bibliotek erbjuder tillgång till funktionen att frysa låntagarkontot - d.v.s. att du kan behålla din köplats för eventuella reservationer, men inte har möjlighet att hämta under en given period - så kan du göra det här genom att ange datum (klicka på kalendern) fr.o.m. och t.o.m. Din plats i reservationskön aktivera per automatik när t.o.m.-datum har passerats.
 6. Gör dina ändringar och tillägg
 7. Klicka på Spara.


Ändra inställningar för lånekort

Det är inte säkert att webbplatsen tillåter dessa ändringar

 1. Logga in på webbplatsen. Läs mer om inloggning - In- och utloggning.
 2. Klicka på Mina uppgifter.
 3. Klicka på Mitt lånekort. Om flera bibliotek ingår i webbportalen och du har lånekort registrerat på flera måste du ändra på varje ställe.
 4. Klicka på Ändra.
 5. Du ser nu ditt/dina lånekort. Ta bort markeringen i kryssrutan för det lånekort som du vill spärra.
 6. Om du vill få en varning om att lånetiden för dina lån håller på att gå ut ska du maerkera kryssrutan under rubriken Övertidsvarning.
 7. Klicka på Spara.

Lägga till flera lånekort

Om det ingår flera olika bibliotek i webbportalen och du har lånekort även på dessa kan du knyta även dem till ditt användarnamn. När du loggar in nästa gång blir du därmed automatiskt inloggad och kan till exempel därmed se dina lån på varje bibliotek.

 1. Logga in på webbplatsen. Läs mer om inloggning - In- och utloggning.
 2. Klicka på Mina uppgifter.
 3. Klicka på Koppla lånekort för det aktuella biblioteket där du har ett lånekort som du vill koppla.
 4. Skriv in lånekortsnumret
 5. Skriv in din PIN-kod
 6. Läs användarvillkoren och markera kryssrutan Jag har läst användarvillkoren .
 7. Klicka på Spara
Personliga verktyg