Arena 1.5:Sökning

Från ArenaWiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Sökning

Search Bar

Med sökverktyget kan du söka efter katalogposter eller artiklar, t ex boktips, krönikor mm.

Sökning

 1. Skriv in sökbegreppet eller sökbegreppen i textrutan.
 2. Välj söktyp - Katalog eller Artiklar.
 3. Klicka på Sök. Sökresultatet presenteras i form av en träfflista i mitten av sidan.

Följande avancerade sökmöjligheter finns:

 • author:larsson hittar poster där 'Larsson' förekommer i ett författarfält (katalog och artiklar).
 • title:potter hittar poster där 'Potter' finns i ett titelfält (endast katalog).
 • subject:historia hittar poster som har ämnesordet 'historia' (katalog och artiklar)
 • language:eng hittar poster som beskriver verk på engelska (endast katalog). Språkkoderna är desamma som i biblioteksdatasystemet.
 • publicationyear:2009 hittar poster som beskriver verk som är utgivna 2009
 • För att hitta nya artiklar, klicka på Artiklar i menyraden.

Nyckelordsmoln

Läs mer om Nyckelord.

När Arena genomför en sökning visas de nyckelord (som även kallas 'taggar') som är knutna till de titlar som hittas, och visar de mest populära i ett så kallat nyckelordsmoln. Du kan klicka på ett ord och begränsa sökresultatet till de poster som är försedda med just detta nyckelord. Nyckelordmolnets innehåll förändras beroende på vilken post du väljer att titta närmare på.

Storleken på nyckelordens typsnitt varierar beroende på hur ofta de använts, det vill säga hur många poster de är knutna till. Ju större text, desto fler poster.

Träfflista

Träfflistan visas i mittstycket i Arena-fönstret. Om antalet träffar överstiger en sida visas bläddringsmöjlighet till efterföljande sidor.

search results navigation bar

 • Klicka på ett sidnummer för att gå till en viss sida i träfflistan, eller klicka på bläddringsknapparna för att visa den första, föregående, nästa eller sista sidan.
 • Klicka på en titel för att se fler detaljer om titeln. Att visa all information om titeln tar av tekniska skäl lite längre tid än att visa detaljer om en artikel.

Använda träfflistan

catalogue search results

I varje post i träfflistan kan du se titel, författare, utgivningsår, medietyp, resurstyp, omslagsbild och betyg. Du kan också se om det finns något tillgängligt exemplar. Detta kan dock variera beroende på inställningarna på webbplatsen.

Search results sort - catalogue.png

Du kan sortera träfflistan i ordning efter relevans, av (författarnamn), titel och utgivningsår:

 1. Klicka på den sorteringordning du önskar. Detta sorterar listan i stigande ordning.
 2. För att sortera i fallande ordning, klicka på samma en gång till.
 • Den aktuella sorteringsordningen har en ikon vid sitt namn.

Search results

 • Om du hittar en titel av intresse kan du lägga lägga den i din minneslista genom att klicka på Lägg i minneslista.

Ovanför träfflistan finns ett verktygsfält med vilket du kan göra följande:

 • Skicka - för att sända ett e-postmeddelande med träfflistan till en mottagare.
 • Skriv ut - för att skriva ut träfflistan.
 • Ladda ner - för att ladda ner träfflistan till din dator, USB-minne eller liknande.
 • Länka till träfflistan - visar adressen till träfflistan. Du kan sedan kopiera den för att använda någon annanstans.

Detta kan dock variera beroende på inställningarna på webbplatsen.

Begränsa sökning

Limit Search To Panel

Du kan begränsa en sökning genom att använda funktionen för fasetter som filtrerar sökresultatet. Med denna funktion tar du bort oönskade träffar och skapar en bättre träfflista. Du är kanske bara intresserad av exemplar på ett visst språk eller som finns på ett särskilt bibliotek. Siffran inom parentes vid varje så kallad fasett visar hur många av dina träffar som tillhör denna kategori. Om det till exempel står (25) efter Svenska i avdelningen Språk betyder det att 25 av träffarna är på svenska. När du klickar på Svenska begränsas träfflistan till dessa 25 titlar.

 1. Leta upp funktionen för filtrering.
 2. Klicka på den fasett du vill använda för begränsning av sökresultatet.
 3. Upprepa steg 2 för att filtrera träfflistan ännu mer.

Träfflista för artiklar

articles search results

I träfflistan med artiklar visas artikelns titel och beskrivning.

search results - articles

Du kan sortera träfflistan i relevansordning eller efter senaste ändringsdatum:

 1. Klicka på den sorteringsordning du önskar använda. Sorteringen görs i stigande ordning.
 2. För att sortera i fallande ordning, klicka på samma en gång till.
 • Den aktuella sorteringsordningen har en ikon vid sitt namn. Standardinställningen är relevans i stigande ordning

pxSearch results - articles

 • Klicka på titeln om du vill läsa en artikel.

Ovanför träfflistan finns ett verktygsfält med vilket du kan göra följande:

 • Skicka - för att sända ett e-postmeddelande med träfflistan till en mottagare.
 • Skriv ut - för att skriva ut träfflistan.
 • Länka till träfflistan - visar adressen till träfflistan. Du kan sedan kopiera den för att använda någon annanstans.

Detta kan dock variera beroende på inställningarna på webbplatsen.


Utökad sökning

(Denna funktion finns kanske inte ännu på ditt biblioteks webbplats - men den kommer snart!)

Du kan göra definierade sökningar i katalogen, till exempel om du vill begränsa sökresultatet till titlar utgivna ett visst år eller på önskat språk.

Utökad sökning

 1. Klicka på Utökad sökning.
 2. Använd sökfälten för att definiera din sökning och få filtrerat sökresultat.
 3. Klicka på Sök. Träfflistan visas i mittkolumnen.

När du skriver din sökfrågor i de definierade fälten visas sökningen i kodad form under rubriken Här visas din sökfråga. Om du tror att du vill återanvädna söksyntaxen kan du kopiera av den (ctrl + c) och spara till exempel med Windows urklippshanterare. Sedan är det bara att klistra in den (ctrl + v) i sökrutan för fritextsökning.

Bra att veta om utökad sökning

 • Endast katalogsökning är möjlig, utökad sökning av artiklar kan ännu inte göras.
 • Flera olika filter kan användas samtidigt.
 • Ett sökbegrepp per filter, det innebär att du till exempel endast kan söka på ett språk i taget.
 • Sökresultatet gäller för kombinationen av alla inskrivna sökbegrepp.
 • För sökning på utgivningsår gäller att du kan söka Från och Till genom att skriva ett mellanslag mellan åren, till exempel: 2009 2010 2011.
Personliga verktyg